Visie

De behoefte van de cliënt is bepalend

De zorg is noodzakelijk voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van de mens. Zonder zorg en gezonde voeding zou de mens niet zo oud kunnen worden. Zorg is dan ook onontbeerlijk en gelijk aan primaire levensbehoeften. Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan. Onze maatschappij kan ook niet zonder zorg. Ieder mens is uniek en de wijze waarop zorg verleend moet worden is dan ook maatwerk. Daarom is de behoefte van de cliënt bepalend voor de wijze waarop de zorg ingericht dient te worden.

Het verlenen van zorg geeft veel voldoening. Immers zorg draagt bij aan welzijn en de praktijk leert dat zorgverleners daadwerkelijk iets voor de cliënt kunnen betekenen. Er wordt altijd gestreefd naar het boeken van vooruitgang. Wij passen de zorg aan op de behoeften van de cliënt en is altijd gericht op het stimuleren van zelfredzaamheid.De WLZ geeft aan dat het zorgplan gericht moet zijn op de wijze waarop doelen worden gesteld en de ondersteuning die daarvoor nodig is. Voor ons houdt dit in dat wij streven naar een betere kwalitatieve invulling op het gebied van welzijn. Ook besteden wij veel aandacht aan leerprocessen en het verbeteren van sociale vaardigheden. Wij werken zeer intensief met onze cliënten zonder te overvragen.


De wijze van zorgverlening

In de eerste plaats wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. Individuele begeleiding is bijna in alle gevallen noodzakelijk. Ook is het van groot belang dat er een vertrouwensband wordt opgebouwd. Immers de cliënt legt zijn/haar lot in handen van de zorgverlener. Het is van het grootste belang dat dit vertrouwen nimmer zal worden geschaad.

Een belangrijk doel is het bieden van dagbesteding. Het doel van dagbesteding is om structuur aan te brengen middels het verrichten van activiteiten die zinvol zijn en de cliënten een goed gevoel geven. De meeste cliënten geven ook heel duidelijk aan dat hun grootste wens is om in de maatschappij mee te kunnen draaien. Onze zorgverlening wordt hier ook op afgestemd. Het stimuleren van zelfredzaamheid staat voorop, ook al is dit niet in alle gevallen goed mogelijk. Het streven naar doelen wordt altijd iets ingeperkt door de realiteit. Wij zoeken dan ook naar een balans tussen enerzijds mogelijkheden en anderzijds de geconstateerde beperkingen. 

Zoals onze naam al doet vermoeden, hebben wij veel affiniteit met paarden. In veel gevallen hebben onze paarden een positieve uitwerking en functie in de zorg.