Impressum

Zorggroep De Weidegang V.O.F. is gevestigd in Emmen (Contact) en wordt geleid door Jacqueline Wensing-Hupkens. Jacqueline wordt bijgestaan door professionele en gediplomeerde zorgverleners. Zorg wordt ook verleend in Hardenberg, Erm en Vriezenveen.

Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onder referentie  CIBG / TZi 117865  toegelaten als instelling die zorg mag verlenen (persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding) waarop aanspraak bestaat op grond van de Wlz en/of de Zvw.

AGB-Code: 73737280


Kamer van Koophandel:  83717668