Diensten

 
Zorggroep De Weidegang levert specialistische begeleiding aan  volwassenen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen en/of psychiatrische klachten. Wij begeleiden mensen in hun thuissituatie, bijvoorbeeld als het gaat om begeleiding bij zelfstandig wonen, op school, bij gedragsproblemen en wij verzorgen dagbesteding en woonvoorzieningen. Ook op andere locaties kunnen wij onze zorgdiensten aanbieden. Wij stellen onze zorg geheel af op de behoeften van de cliënt en leveren daardoor maatwerk. Dit betreft 24 uurs zorg.

Zorggroep De Weidegang beschikt over een aantal woningen in Hardenberg, Erm, Coevorden en Vriezenveen alwaar de cliënten in de vorm van begeleidend wonen gehuisvest kunnen worden.

Dagbesteding

Iedereen heeft behoefte aan een plezierige en vruchtbare dagbesteding. Wij zoeken samen met de cliënt uit welk werk of welke dagbesteding het beste past. 

Cliënten met een verstandelijke beperking kunnen op veel verschillende manieren aan de slag binnen onze dagbestedingslocaties. Onze manege biedt uiteenlopend werk, zoals in de stallen, in de horeca en in- en rondom het bedrijf (buiten, binnen, techniek, tuin etc.). Ook voor cliënten met een zeer ernstige  beperkingen hebben wij een groot aanbod in  belevingsgerichte activiteiten.  Wij hebben alle noodzakelijke voorzieningen in huis. 

Wij vinden van het groot belang dat de dagbesteding als zinnig wordt ervaren.  Wij werken dan ook met duidelijke doelstellingen die op realistische wijze zijn aangepast aan de mogelijkheden en wensen van de cliënt. Onze dagbesteding heeft in ieder geval het doel om de zelfredzaamheid van de cliënt te stimuleren. Daarbij draagt onze dagbesteding bij aan het motiveren van de cliënt en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. In de praktijk is gebleken dat cliënten veel behoefte hebben aan structuur en regelmaat.

Logeren/vakantie

Iedereen kan wel eens wat hulp gebruiken. Cliënten en hun vaste begeleiders of mantelzorgers hebben weleens behoefte aan een situatie dat de zorg een tijdje overdragen. Hiervoor bieden wij logeeropvang maar ook vakanties die volledig zijn ingericht naar de behoeften van de cliënt.


Logeeropvang is tijdelijke opvang voor mensen met een ziekte, beperking of psychische problemen. Onze professionele zorgverleners nemen een tijdje de zorg over. Wij bieden begeleiding, verpleging en persoonlijke verzorging. En uiteraard zijn er tal van activiteiten en bieden wij een veilige woonomgeving en alle zorg die nodig is . 

Onze zorggroep is ook gespecialiseerd in noodopvang. Wij hebben altijd een slaapplaats beschikbaar en kunnen dan ook spoedeisende hulp verlenen. Iedereen heeft recht op zorg!

Onze zorggroep beschikt over een team specialisten die 24/7 beschikbaar zijn. Manege

Wij hebben een manege met fijne paarden tot onze beschikking. Onze cliënten kunnen hiervan gebruik maken. 

Onze zorggroep is gespecialiseerd in het inzetten van paarden bij het verlenen van zorg in de vorm van opleiding, ontwikkeling en dagbesteding. Op onze manege zijn tal van activiteiten en werkzaamheden, ook voor cliënten die - nog - niet zoveel met paarden op hebben. Te denken valt aan schilderwerk, het verrichten van technische klussen, horeca, maar ook het schoonmaken van de boxen en het vegen van de gangpaden. Uiteraard stimuleren wij de omgang met paarden en er is zelfs de mogelijkheid om de ruitersport te beoefenen. In onze zorggroep zijn ervaren instructeurs beschikbaar die op elk niveau les geven. 

Inmiddels is therapie met behulp van paarden wetenschappelijk onderbouwd en zijn er reeds vele studies naar dit onderwerp verricht, Ook cliënten met psychische klachten als burn-out en autisme hebben baat hebben bij therapie met paarden. 


Administratie

Wij helpen onze cliënten graag met het verzorgen van de aanvraag om zorg en alle hieruit voortvloeiende administratieve verplichtingen. Gebleken is dat cliënten terecht komen in een molen van regels en voorwaarden, maar ook zijn er meerdere opties om in financiële zin te kunnen voorzien in de zorgbehoefte.

Bij de intake onderzoeken wij samen met de cliënt alle mogelijkheden, zodat wij daarna samen de juiste opties kunnen kiezen. Vervolgens kunnen  wij voor de cliënt de zorgaanvraag verder verzorgen en indien nodig nadere bijstand bieden. Ook beschikken wij over juristen die ons in het voorkomende geval kunnen bijstaan. 

Begeleiding

Cliënten met psychische klachten en daarmee samenhangende beperkingen in de sociale redzaamheid hebben baat bij externe begeleiding verzorgd door ervaren zorgverleners. Samen met de cliënt wordt er bezien welke doelen gesteld kunnen worden. 
 Bij gespecialiseerde begeleiding gaat het veelal om:
 - het aanbrengen van structuur en regelmaat;
 - omgaan met beslissingen en het maken van keuzes;
 - het uitvoeren van vooraf vastgestelde taken en het controleren van de uitvoering daarvan;
 - het werken aan sociale vaardigheden en het leren omgaan met anderen.